Betalingsbetingelser

Det aftalte honorar betales som anført på fakturaen for den aftalte ydelse.

Ved aflysning af aftalt udviklingsforløb:

Tidligere end 4 uger før det aftalte forløb – er aflysning mulig uden betaling af honorar.

Mellem 2 og 4 uger før det aftalte forløb – betales 50% af det aftalte honorar.

Senere end 2 uger før det aftalte forløb – betales 100% af det aftalte honorar.

Ændring af dato for aftalt udviklingsforløb:

Datoen/datoerne kan ændres, hvis det aftales senest to uger inden det aftalte udviklingsforløb.

Netværksgrupper:

Afmelding eller ændring til ny netværksgruppe muligt 4 uger inden opstart

Afmelding senere end 4 uger inden opstart: 100% betaling

Coachingsamtaler:

Afbud eller ændring af tidspunkt er muligt senest 24 timer inden coachingsamtalen.

Ved aflysning senere end 48 timer inden den aftalte tid, vil der være halv betaling for den aftalte tid.