Stress

At være menneske i en foranderlig verden, hvor der er fokus på den enkeltes præstationer, stiller store krav til de psykologiske kompetencer. Flere og flere oplever stress i hverdagen og det er vigtigt at den enkelte medarbejder og organisationen har fokus på at forebygge og håndtere stress, således at man undgår at medarbejdere og ledere må sygemeldes.

Human Relations tilbyder foredrag, kurser, proceskonsulentydelser og coaching på organisations, team og individniveau i forhold til at udvikle stresskompetencer samt individuel stressbehandling.

Stressbehandling
Når en medarbejder eller leder oplever konkrete tegn på stress, er det vigtigt at tilbyde et individuelt tilrettet stressbehandlingsforløb hurtigst muligt. Forløbet består af individuelle samtaler samt af samtaler, hvor medarbejderen/lederen, medarbejderens/lederens chef samt psykologen deltager for at opbygge et tæt og kompetent samarbejde i den konkrete situation og for at sikre en god og veltilrettelagt opstart efter en mulig sygemeldingsperiode samt ændrede arbejdsvilkår/opgaver/metoder efter samtaleforløbet, således at stress fremover kan forebygges bedst muligt.

Lone Andersen er uddannet autoriseret psykolog, mindfulness træner og hypnoterapeut. Hun tilbyder mindfulness meditation og hypnose som mulige og særdeles effektive metoder i stressbehandlingen.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Lone Andersen på 21246580.