Leder- og projektlederudvikling

I takt med samfundets og organisationernes udvikling, er der sket et skift i ledelsesparadigmet fra en statisk til en dynamisk ledelsesform. Succesfaktorer som fleksibilitet og forandringsparathed stiller nye og andre krav til lederens og projektlederens personlige kompetencer. Det bliver deres personlige psykologiske kompetencer, der bliver afgørende for om de lykkes som leder eller projektleder.Et lederudviklingsforløb planlægges i et tæt samarbejde med kunden og tager afsæt i organisations vision, værdier og kultur. Det kan foregå individuelt eller i en gruppe. Leder- og projektlederudviklingsforløbene vil gennemføres over en længere periode for at sikre at udviklingen af nye kompetencer går hånd i hånd med implementeringen i hverdagen.
Endvidere tilbyder vi netværksgrupper med fokus på udvikling af de personlige ledelseskompetencer. Her vil deltagerne endvidere få mulighed for udveksling af erfaringer og sparring med ledere/projektledere fra andre organisationer. Nye netværksgrupper oprettes løbende.

Kontakt Lone Andersen på 21246580 eller la@humanrelations.dk for yderligere information.