Coaching

Coaching er at lære mennesker at lære selv.
Idéen med coaching er at give mennesker optimale betingelser for at lære nyt, klarlægge sine mål og nå dem. Det er en særdeles engagerende metode til at forøge og udbrede viden, færdigheder og kompetencer. Gennem coaching bliver man mere bevidst og aktivt involveret i sin egen og organisationens udvikling.
Coachens midler er indlevelse i andre, en tillidsbaseret relation samt effektive spørgsmål. Kunsten består i at opmuntre og aktivere den kreative intelligens i andre menneskers lagre af ubevidst viden og ressourcer.

Individuel  coaching

Coaching er et kompetenceudviklende samtaleforløb, hvis formål er at styrke de personlige kompetencer og at sætte fokus på konkrete udfordringer, således at den der modtager coaching (fokuspersonen) udvikler opmærksomhed, koncentration og klarhed over for den konkrete situation og udvikler evnen til selvregulering, dvs. at han/hun på basis af en klar forståelse for situationen dermed kan handle situationstilpasset.

Coaching er en intens proces, hvor der arbejdes i dybden. Gennem samtaleforløbet får fokuspersonen større indsigt i egne virkemidler, styrker og svagheder samt støtte og værkstøjer til at udvikle egne potentialer. Et coachingforløb kan indeholde en erhvervspsykologisk testning eller en 360 graders undersøgelse, som anvendes til afklaring af personlige styrker og udviklingspotentiale. Coaching er en hjælp til at overskride egne begrænsninger og blive endnu bedre på faglige og personlige områder end man selv troede var muligt.

Den individuelle coaching er fortrolige samtaler, der har en varighed af 1½-2 timer pr. gang med 14 dages til en måneds mellemrum.

Coaching af teams

Coaching i grupper eller teams er et kompetenceudviklende samtaleforløb, hvis formål er at styrke både de personlige og gruppens / teamets kompetencer. Coachingforløbet sætter fokus på konkrete udfordringer, således at gruppen / teamet udvikler opmærksomhed, koncentration og klarhed over for de konkrete situationer og at gruppen/teamet udvikler evner til selvregulering, dvs. at gruppen / teamet på basis af en klar forståelse for situationen dermed kan handle situationstilpasset.

Udvikle coachkompetencer

Kort sagt er coaching at lære mennesker at lære selv. Det er en sikker metode til at forøge og udbrede viden, færdigheder og kompetencer. Coaching baserer sig på samtaleteknik og indlevelse i andre. For at komme videre end til blot at udvikle kopier af sig selv, låser man døre op for andres særegne potentiale og lærer dem at lære.

Når man er coach, er man én, der med sin bevidste kommunikation og holdning stimulerer andre til at udvikle sig. Overskride sine begrænsninger. Og blive endnu bedre på både det personlige og faglige område.

Human Relations tilbyder forløb, hvor du udvikler dine kompetencer som coach. Forløbet skæddersys til dine og din organisations behov og kan foregå som individuelle forløb eller som et kursusforløb for flere deltagere.

 

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Lone Andersen på 21246580.