Gå-hjem-møde om særligt sensitive medarbejdere og ledere

Udgivet: sep 24, 2013

Vi inviterer til gå-hjem-møde for HR managers, HR konsulenter / partenere og ledere om karaktertrækket “særligt sensitive mennesker” / HSP (Highly sensitive person) i karriere.

Der vil blive sat fokus på, hvad det betyder at være særligt sensitiv, styrker og udviklingsområder, og hvordan en medarbejder eller leder med det særligt sensitive træk kan udfolde sit potentiale bedst muligt.

Erhvervspsykolog Lone Andersen og projektmedarbejder Katrina Grøn Rindom, Signalprogrammet, Banedanmark vil fortælle om trækket gennem den forskning, der er på området og i praksis ved at beskrive en personlig udviklingsproces samt erfaringer fra coachingsamtaler.

Du kan læse mere om programmet for gå-hjem-mødet her: Gå-hjem-møde HSP i karriere

Tilmelding til Gå-hjem-mødet den 23.10.13 pr. mail til Lone Andersen:

la@humanrelations.dk med angivelse af navn, stilling, virksomhed og tlf.nr.

Gå-hjem-mødet er gratis.